Programm koosneb kolmest tasemest

1. tase võimaldab meil hinnata osalejate põhioskusi õigusvaldkonnas. Teil palutakse teha järgmist:

  • koostada sihtriigis või -riikides õiguslikke või faktipõhiseid uurimistöid ja analüüse
  • koostada ametliku kirjavahetuse ja õigusanalüüside ingliskeelseid mustandeid
  • suhelda inglise keeles Hyde & Associate’i juristiga

Programmi eesmärk: aidata Teil omandada põhiteadmised telekommunikatsiooniõigusest.

 

Edukad osalejad liiguvad edasi programmi 2. tasemele, mille käigus töötatakse firma klientide projektidega. Vastavalt klientide kohalikele vajadustele palgatakse Teid tööle projektipõhiselt ning tasutakse vastavalt projekti keerukusele.

Programmi eesmärk: pakkuda Teile kogemust rahvusvahelise telekommunikatsiooniõiguse praktiseerimisel professionaalsel tasandil.

Kõige andekamad tudengid pääsevad meie ettevõtte rahvusvahelisse värbamisnimistusse.

 

Programmi 3. tasemel võidakse valitud kandidaatidele olenevalt nende haridustasemest ja saadavusest pakkuda ettevõttes osa- või täiskoormusega ametikohta.

Programmi eesmärk: käivitada Sinu karjäär telekommunikatsioonile spetsialiseerunud juhtivas rahvusvahelises advokaadibüroos.

 

H & A üliõpilasprogrammi on oodatud kandideerima tudengid, kes:

  • omandavad hetkel õigusvaldkonnas esimese astme kõrgharidust, teise astme tudengeid võidakse vastu võtta individuaalsete kriteeriumite alusel
  • valdavad ideaalselt kohalikku riigikeelt (vähemalt ühte riigikeelt, kui neid on mitu)
  • valdavad kõrgel tasemel ametialast inglise keelt
  • on hoolikad ning tugeva tööeetikaga

Kui vastate antud kriteeriumitele, siis liituge meiega.